Ana Enciu

Enderman_lover_y_Ana

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 9 probleme până la 25.
84 soluții trimise
17 soluții corecte
19.28 succes (%)