Ana Enciu

Enderman_lover_y_Ana

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 12 probleme până la 25.
65 soluții trimise
14 soluții corecte
20.31 succes (%)