Ana Enciu

Enderman_lover_y_Ana

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 10 probleme până la 25.
71 soluții trimise
16 soluții corecte
21.43 succes (%)