Domnul Adelin

Frustrare3000

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 16 probleme până la 50.
51 soluții trimise
34 soluții corecte
66.67 succes (%)