Gavril Rodica

GRodik

Medalia acordată pentru 1 probleme rezolvate
încă 2 probleme până la 5.
3 soluții trimise
3 soluții corecte
100.00 succes (%)