Vorovenci Serban

GhearaVGS

Medalia acordată pentru 5 probleme rezolvate
încă 3 probleme până la 10.
26 soluții trimise
7 soluții corecte
26.92 succes (%)