Crăciun Radu

GigaCloud

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 4 probleme până la 100.
253 soluții trimise
102 soluții corecte
38.87 succes (%)