Jmekerul Jmekerilor

JmekerulJmekerilor

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 184 probleme până la 500.
1146 soluții trimise
355 soluții corecte
28.55 succes (%)