Adrian Vasile

Micutu

Medalia acordată pentru 2500 probleme rezolvate
încă 709 probleme până la 3500.
3730 soluții trimise
3183 soluții corecte
83.61 succes (%)