Nedelcu Florentina

Nedelcu_Florentina

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 14 probleme până la 250.
734 soluții trimise
273 soluții corecte
33.86 succes (%)