Bumbu Paul

PaulBumbu

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 438 probleme până la 1000.
759 soluții trimise
619 soluții corecte
80.06 succes (%)