Floca Tudor

Tudor10

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 18 probleme până la 200.
330 soluții trimise
194 soluții corecte
57.23 succes (%)