ARDELEAN Tudor

Tudor10

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 14 probleme până la 200.
335 soluții trimise
198 soluții corecte
57.59 succes (%)