ARDELEAN Tudor

Tudor10

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 10 probleme până la 200.
350 soluții trimise
202 soluții corecte
56.21 succes (%)