Floca Tudor

Tudor10

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 25 probleme până la 200.
320 soluții trimise
187 soluții corecte
56.82 succes (%)