Ciobanu Vlasie

Vlasie

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 43 probleme până la 200.
645 soluții trimise
165 soluții corecte
24.65 succes (%)