Minca Carmen

carmen

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 235 probleme până la 500.
758 soluții trimise
369 soluții corecte
41.38 succes (%)