Minca Carmen

carmen

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 22 probleme până la 250.
570 soluții trimise
304 soluții corecte
47.40 succes (%)