2nd cont

contsecundar

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 98 probleme până la 500.
719 soluții trimise
408 soluții corecte
56.38 succes (%)