Bahna Cosmina

cosminabahna

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 29 probleme până la 200.
978 soluții trimise
185 soluții corecte
17.74 succes (%)