Andrix 007

cyg_andrei_bancila

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 12 probleme până la 500.
1228 soluții trimise
520 soluții corecte
40.80 succes (%)