Dobrescu Matei

dobrescumatei

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 129 probleme până la 500.
937 soluții trimise
471 soluții corecte
44.32 succes (%)