Condrat Felix

evilution

Medalia acordată pentru 1 probleme rezolvate
încă 3 probleme până la 5.
89 soluții trimise
2 soluții corecte
2.25 succes (%)