Lorand Gyorgy-Fazakas

gyflorand

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 42 probleme până la 500.
1492 soluții trimise
502 soluții corecte
31.63 succes (%)