Köllő Krisztina

kriszm2

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 14 probleme până la 25.
42 soluții trimise
11 soluții corecte
26.19 succes (%)