Lukács Orsolya

lukacsorsolya

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 13 probleme până la 25.
16 soluții trimise
12 soluții corecte
75.00 succes (%)