Funny Stocky

mihneacomputer

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 234 probleme până la 500.
772 soluții trimise
290 soluții corecte
35.56 succes (%)