Funny Stocky

mihneacomputer

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 88 probleme până la 500.
1153 soluții trimise
463 soluții corecte
37.39 succes (%)