Funny Stocky

mihneacomputer

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 16 probleme până la 250.
678 soluții trimise
253 soluții corecte
35.51 succes (%)