Funny Stocky

mihneacomputer

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 6 probleme până la 200.
505 soluții trimise
204 soluții corecte
39.19 succes (%)