Funny Stocky

mihneacomputer

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 193 probleme până la 500.
866 soluții trimise
335 soluții corecte
36.63 succes (%)