Sava Patrick

spiromanul

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 237 probleme până la 500.
537 soluții trimise
338 soluții corecte
56.93 succes (%)