Stână Ştefan Antonyo

stana_stefan

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 432 probleme până la 1000.
1053 soluții trimise
613 soluții corecte
56.35 succes (%)