Balanoiu Theodor

theo234

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 47 probleme până la 200.
294 soluții trimise
161 soluții corecte
53.50 succes (%)