Galatan Constantin

tucu

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 170 probleme până la 500.
885 soluții trimise
683 soluții corecte
62.03 succes (%)