Virag Istvan

viragistvan

Medalia acordată pentru 10 probleme rezolvate
încă 12 probleme până la 25.
21 soluții trimise
14 soluții corecte
65.00 succes (%)