Rizea Andrei

youtube1

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 35 probleme până la 200.
290 soluții trimise
166 soluții corecte
57.09 succes (%)