Când scriem un număr, sau când ne gândim la el lucrăm cu o înșiruire de cifre care sunt vizibile în mod direct și au o semnificație clară. În calculator un număr este memorat (și poate fi accesat) ca o entitate distinctă, ca o valoare, nu ca o înșiruire de cifre. De aceea, pentru a determina cifrele unui număr trebuie să folosim anumite operații dintre cele pe care le avem la dispoziție în limbajul de programare folosit.

Determinarea cifrelor unui număr

Să ne gândim la un număr (natural), n = 274 – aici n este o variabilă de tip int.

Care dintre cifrele sale poate fi determinată cu o simplă operație aritmetică? Constatăm că putem determina ultima cifră a numărului cu operația C++ % 10 – restul împărțirii la 10. Într-adevăr, 274 % 10 este 4, adică ultima cifră (a unităților) a lui 274.

Cum putem determina cifra zecilor? Sigur, o soluție ar fi n % 100 / 10. Într-adevăr, n % 100 este 74, iar 74 /10 este 7. Ne amintim că, dacă operanzii sunt întregi, operația / reprezintă câtul împărțirii întregi.

Dar mai există o variantă, mai utilă pe termen lung :). Știm că n % 10 reprezintă cifra unităților lui n și vrem să determinăm cifra zecilor. Putem să modificăm mai întâi valoarea lui n, astfel: n = n / 10, și să determinăm ultima cifră a acestui număr. Este cifra unităților pentru valoarea curentă a lui n și cifra zecilor pentru valoarea inițială.

int n = 274;
cout << n % 10; // se va afisa 4
n = n / 10; // n devine 27
cout << n % 10; // se va afisa 7

Vom numi trunchiere operația prin care se elimină ultima cifră a valorii unei variabile întregi. Pentru a realiza trunchierea, folosim operația de atribuire și împărțirea la 10: n = n / 10 sau n /= 10.

Cum aflăm cifra sutelor? Trunchiem încă o dată valoarea lui n. n devine 2, iar n % 10 este 2, adică cifra sutelor pentru valoarea inițială a lui n. Mai mult, acum n are o singură cifră, și printr-o nouă trunchiere devine 0.

Să tragem câteva concluzii:

 • ultima cifră a lui n este n % 10;
 • prin trunchiere se elimină ultima cifră a lui n; ultima cifră a valorii curente este cifra zecilor a valorii inițiale;
 • prin trunchieri succesive valoarea lui n devine 0. Numărul de trunchieri este în concordanță cu numărul de cifre din valoarea inițială a lui n.

Astfel, se conturează următorul program pentru determinarea cifrelor unui număr:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
  int n;
  cin >> n;
  while(n != 0) // cat timp n este nenul - mai are cifre
  {
    int uc = n % 10; //determinam ultima cifra a lui n
    cout << uc << " "; // prelucram ultima cifra
    n /= 10;  // eliminam ultima cifra (trunchiem numarul)
  }
  return 0;
}

Observații:

 • În programul de mai sus am afișat cifrele determinate. În probleme pot fi diverse cerințe.
 • În program se obțin cifre lui n în ordine inversă, de la ultima spre prima! Pentru n=274 se va afișa:
4 7 2
 • dacă pentru n se citește valoarea 0, nu se va afișa nimic, deoarece expresia n != 0 este de la început nulă. Acest lucru are o importanță deosebită în anumite situații – de exemplu dacă s-ar cere numărul de cifre ale lui n.
 • în urma determinării cifrelor lui n prin procedeul de mai sus, valoarea inițială a lui n se pierde – devine 0. Dacă la final avem nevoie de ea, trebuie să o copiem într-o altă variabilă.

Construirea unui număr cu cifre date

Să considerăm următorul șir de cifre, în ordine: 2 8 5 3

Cu ele se poate construi un număr, astfel:

 • pornim de la valoarea R = 0;
 • cifrele se adaugă în ordine:
  • la sfârșitul lui R
  • la începutul lui R

Dacă cifrele se adaugă la sfârșit, procedăm astfel:

 1. R = 0
 2. c = 2. R = 10 * R + c, adică R devine 10 * 0 + 2 = 2
 3. c = 8. R = 10 * R + c, adică R devine 10 * 2 + 8 = 28
 4. c = 5. R = 10 * R + c, adică R devine 10 * 28 + 5 = 285
 5. c = 3. R = 10 * R + c, adică R devine 10 * 285 + 3 = 2853

Dacă cifrele se inserează la început, procedăm astfel:

 1. R = 0
 2. c = 2. R = R + 1 * c, adică R devine 0 + 1 * 2 = 2
 3. c = 8. R = R + 10 * c, adică R devine 2 + 8 * 10 = 82
 4. c = 5. R = R + 100 * c, adică R devine 82 + 100 * 5 = 582
 5. c = 3. R = R + 1000 * c, adică R devine 582 +1000 * 3 = 3582

Ambele metode folosesc de fapt scrierea zecimală a numărului:

3582 = 0 + 1 * 2 + 10 * 8 + 100 * 5 + 1000 * 3

Pe de altă parte:

2853 =
285 * 10 +3 =
(28*10 + 5) * 10 +3 =
((2 * 10 + 8)*10 + 5) * 10 +3 =
(((0 * 10 + 2) * 10 + 8)*10 + 5) * 10 +3

În practică, cifrele cu care se construiește numărul pot să provină din diverse surse. O situație frecventă este construirea unui număr folosind cifrele altui număr cunoscut.

Exemple

Exemplul 1: Determinarea oglinditului unui număr dat

Prin oglinditul (inversul) unui număr se înțelege un numărul scris cu cifrele numărului inițial, în ordine inversă. De exemplu, oglinditul lui 274 este 472, iar oglinditul lui 1300 este 31 – numerele nu pot să înceapă cu cifra 0.

Rezolvare:
 • Fie n numărul dat, și ogl variabila în care vom calcula rezultatul.
 • Inițial ogl = 0.
 • Vom aplica procedeul de determinare prin trunchieri succesive a cifrelor lui n.
 • Fiecare cifră a lui n, calculată prin n % 10 va fi adăugată la sfârșitul lui ogl, prin atribuirea ogl = 10 * ogl + n % 10.

Program C++:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
   int n;
   cin >> n;
   int ogl= 0;
   while(n){
   	ogl =10*ogl + n%10;
   	n /= 10;
   }
   cout << ogl << endl;
   return 0;
 }

Exemplul 2: Se dă un număr natural. Să se modifice acest număr, micșorând cu o unitate fiecare cifră impară. Dacă numărul dat este 275 rezultatul va fi 264.

Rezolvare: Vom determina cifrele numărului dat și vom construi rezultatul, inserând cifrele la început. Cifrele pare se inserează ca atare, cifrele impare se inserează micșorate.

 • Fie n numărul dat și R rezultatul. Vom utliliza o variabilă suplimentară, p, pentru a calcula puterile lui 10.
 • Inițial R = 0, p = 1
 • Vom determina prin trunchieri succesive cifrele lui n în variabila uc, uc = n % 10.
  • Dacă uc este par, R = R + p * uc, apoi p = p * 10.
  • Dacă uc este impar, R = R + p * (uc - 1), apoi p = p * 10.

Program C++

#include <iostream>
int main()
{
  int n , R = 0, p = 1;
  std :: cin >> n;
  while(n) 
  {
    int uc = n % 10;
    if(uc % 2 == 0)
      R += p * uc;
    else
      R += p * (uc - 1);
    p *= 10;
    n /= 10;
  }
  std :: cout << R << std :: endl;
  return 0;
}

pbInfo.ro contine numeroase probleme care presupun determinarea cifrelor unui număr.
Vezi aici lista lor!