Determinarea maximului sau a minimului pentru două valori se face printr-o comparație. Într-un program se poate folosi instrucțiunea if.

 • fie n și m două variabile
 • dacă n>m
  • atunci maximul este n
  • altfel maximul este m

Program C++: Următorul program C++ determină maximul a două numere întregi.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n , m;
  cin >> n >> m;
  if(n > m)
    cout << n;
  else
    cout << m;
  return 0;
}

Observații:

 • Pentru a determina minimul celor două numere, se va proceda similar, dar se va folosi operația < în instrucțiunea de decizie.
 • Dacă cele două variabile au valori egale, se va afișa valoarea variabilei m
 • În programul de mai sus se știe nu numai care este valoare maximă, ci și care dintre cele două variabile (n sau m) o memorează. De cele mai multe ori acest lucru nu este relevant. Să analizăm următorul program:
#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
  int n , m , max;
  cin >> n >> m;
  max = n;
  if(m > max)
    max = m;
  cout << max;
  return 0;
}

În programul de mai sus folosim o variabilă suplimentară, max. Evident, maximul dintre n și m este n sau m. Presupunem că maximul este n, dând lui max valoarea lui n. Dacă constatăm că m > max, înlocuind valoarea lui max cu valoarea lui m.

În acest mod, la final max va memora cea mai mare dintre valorile lui n și m. Se știe care este valoarea maximă, dar nu se știe care este variabila care are valoarea maximă!