Detalii evaluare #24496545

Rezumat problemă

#3013 Becuri1

Gigel dorește să instaleze în grădină o ghirlandă cu N becuri colorate, numerotate de la 1 la N, care, din minut în minut, să se aprindă și să se stingă automat. Pentru a putea face aceasta el s-a gândit să asocieze fiecărui bec câte un număr, în felul următor: la fiecare minut, un bec se va aprinde dacă prima cifră a numărului asociat lui este număr prim, altfel becul va fi stins. Numerele asociate becurilor, au o proprietate specială, din minut în minut, acestea își mută circular cifrele spre stânga, la fiecare permutare prima cifra a fiecărui număr, devine ultima. Toată ghirlanda se va stinge, la momentul în care, numărul asociat, cu cele mai multe cifre, ajunge, din nou, la valoarea inițială (în acest timp, la fiecare minut, celelalte numere efectuează permutări).

Scrieți un program care să determine:
1. Câte becuri aprinse sunt în starea inițială;
2. Care este numărul maxim de becuri care pot fi aprinse la un moment dat;
3. Care este becul/becurile care se aprind de cele mai multe ori.

Concursul National "Grigore Moisil" Lugoj 2018

Detalii

Problema Becuri1 Operații I/O becuri1.in/becuri1.out
Limita timp 0.1 secunde Limita memorie Total: 2 MB / Stivă 1 MB
Id soluție #24496545 Utilizator Macovei Nicolae-Cristian (cristi_macovei_cpp)
Fișier becuri1.cpp Dimensiune 1.68 KB
Data încărcării 11 Octombrie 2020, 15:30 Scor / rezultat 100 puncte

Evaluare


Mesaj compilare

becuri1.cpp:1:0: warning: ignoring #pragma ide diagnostic [-Wunknown-pragmas]
 #pragma ide diagnostic ignored "cert-err58-cpp"

 ^
becuri1.cpp: In function 'void cmd3()':
becuri1.cpp:64:25: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (indices.size() == n) {

             ^

Rezultat evaluare

Test Timp Mesaj evaluare Scor posibil Scor obținut
0 0 secunde OK. 2 2
1 0 secunde OK. 2 2
2 0 secunde OK. 2 2
3 0 secunde OK. 2 2
4 0 secunde OK. 2 2
5 0 secunde OK. 5 5
6 0 secunde OK. 5 5
7 0 secunde OK. 5 5
8 0 secunde OK. 5 5
9 0 secunde OK. 5 5
10 0 secunde OK. 5 5
11 0 secunde OK. 5 5
12 0 secunde OK. 5 5
13 0 secunde OK. 5 5
14 0 secunde OK. 5 5
15 0 secunde OK. 5 5
16 0 secunde OK. 5 5
17 0 secunde OK. 5 5
18 0 secunde OK. 5 5
19 0 secunde OK. 5 5
20 0 secunde OK. 5 5
21 0 secunde OK. 5 5
22 0 secunde OK. 5 5
Punctaj total 100

Cum funcționează evaluarea?

www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:

 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unui program complet
 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unei secvențe de program - câteva instrucțiuni, o listă de declarații, una sau mai multe funcții, etc.

Problema Becuri1 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:

 • Programul sursă este compilat folosind compilatorul corespunzător. Dacă în urma compilării se obțin erori sau avertismente, acestea sunt afișate în această pagină.
 • Dacă programul a fost compilat, executabilul obținut va fi rulat, furnizându-i-se unul sau mai multe seturi de date de intrare, în concordanță cu restricțiile specifice problemei. Pentru fiecare set de date se obține un anumit punctaj, în raport cu corectitudinea soluției tale.

Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.