Detalii evaluare #30177825

Rezumat problemă

#3174 R10

Se dă un şir v cu n elemente numere reale. Acesta se împarte în n/k secvenţe de k elemente. Să se sorteze fiecare secvenţă şi să se afişeze şirul format de acestea, în ordinea în care au fost date.

Detalii

Problema R10 Operații I/O r10.in/r10.out
Limita timp 0.2 secunde Limita memorie Total: 0.5 MB / Stivă 0.5 MB
Id soluție #30177825 Utilizator Cesuan Diana (DianaCesuan)
Fișier r10.cpp Dimensiune 804 B
Data încărcării 18 Iunie 2021, 10:39 Scor / rezultat Eroare de compilare

Evaluare


Mesaj compilare

r10.cpp:1:26: warning: extra tokens at end of #include directive [enabled by default]
 #include <bits/stdc++.h> using namespace std; ifstream fin ("r10.in"); ofstream fout ("r10.out"); double v[25005], tmp[25005], x; int n, i, j, a, o; void MergeSort(double v[], int st, int dr) { if(st < dr) { int m = (st + dr) / 2; MergeSort(v, st , m); MergeSort(v, m + 1 , dr); int i = st, j = m + 1, k = 0; while( i <= m && j <= dr ) if( v[i] < v[j]) tmp[++k] = v[i++]; else tmp[++k] = v[j++]; while(i <= m) tmp[++k] = v[i++]; while(j <= dr) tmp[++k] = v[j++]; for(i = st , j = 1 ; i <= dr ; i ++ , j ++) v[i] = tmp[j]; } } int main() { fin >> n >> a; if(a>1) { o=1; for(i=1; i<=n; i++) { fin >> x; v[o]=x; o++; if(o==a+1) { MergeSort(v, 1, a); //sort(v+1, v+a+1); for(j=1; j<=a; j++) { fout << v[j] << " "; } o=1; } } } else if(a==1) { for(i=1; i<=n; i++) { fin >> x; fout << x << " "; } } return 0; }
             ^
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 0 has invalid symbol index 11
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 1 has invalid symbol index 12
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 2 has invalid symbol index 2
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 3 has invalid symbol index 2
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 4 has invalid symbol index 11
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 5 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 6 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 7 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 8 has invalid symbol index 12
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 9 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 10 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 11 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 12 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 13 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 14 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 15 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 16 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 17 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 18 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 19 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 20 has invalid symbol index 13
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_info): relocation 21 has invalid symbol index 22
/usr/bin/ld: /usr/lib/debug/usr/lib/i386-linux-gnu/crt1.o(.debug_line): relocation 0 has invalid symbol index 2
/usr/lib/gcc/i686-linux-gnu/4.8/../../../i386-linux-gnu/crt1.o: In function \`_start':
(.text+0x18): undefined reference to \`main'
collect2: error: ld returned 1 exit status

Cum funcționează evaluarea?

www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:

 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unui program complet
 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unei secvențe de program - câteva instrucțiuni, o listă de declarații, una sau mai multe funcții, etc.

Problema R10 face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:

 • Programul sursă este compilat folosind compilatorul corespunzător. Dacă în urma compilării se obțin erori sau avertismente, acestea sunt afișate în această pagină.
 • Dacă programul a fost compilat, executabilul obținut va fi rulat, furnizându-i-se unul sau mai multe seturi de date de intrare, în concordanță cu restricțiile specifice problemei. Pentru fiecare set de date se obține un anumit punctaj, în raport cu corectitudinea soluției tale.

Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.