Detalii evaluare #33703540

Rezumat problemă

#4026 Order

Se consideră toate şirurile finite de numere naturale nenule ordonate astfel:
[1]; [1,1]; [2]; [1,1,1]; [1,2]; [2,1]; [3]; [1,1,1,1]; [1,1,2]; [1,2,1]; [1,3]; ...
Ordonarea se face după următoarea regulă: dacă avem două şiruri cu sumele termenilor diferite, atunci şirul cu suma termenilor mai mică se găseşte pe o poziţie mai mică.
Dacă avem două şiruri cu sumele termenilor egale atunci se compară termen cu termen şirurile până când se găseşte un termen diferit.
Şirul care are termenul mai mic se găseşte pe poziţie mai mică. Cu alte cuvinte, primul criteriu de ordonare este suma termenilor, iar în caz de egalitate, al doilea criteriu de sortare este ordinea lexicografică.
Oricărui şir i se asociază o poziţie (număr natural nenul) şi invers, oricărei poziţii i se asociază un şir.

ONI 2017, clasele 11-12

Detalii

Problema Order Operații I/O order.in/order.out
Limita timp 1.2 secunde Limita memorie Total: 64 MB / Stivă 64 MB
Id soluție #33703540 Utilizator ✔️ OMEGA (IacobTudor)
Fișier order.cpp Dimensiune 1.18 KB
Data încărcării 06 Ianuarie 2022, 09:11 Scor / rezultat 100 puncte

Evaluare


Mesaj compilare

order.cpp: In function 'void s2()':
order.cpp:36:17: warning: 'x' may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
     v[++k]=x;

         ^

Rezultat evaluare

Test Timp Mesaj evaluare Scor posibil Scor obținut
0 0 secunde OK. 5 5
1 0 secunde OK. 5 5
2 0 secunde OK. 5 5
3 0 secunde OK. 5 5
4 0 secunde OK. 5 5
5 0.108 secunde OK. 5 5
6 0.188 secunde OK. 5 5
7 0.26 secunde OK. 5 5
8 0.228 secunde OK. 5 5
9 0.144 secunde OK. 5 5
10 0.236 secunde OK. 5 5
11 0.144 secunde OK. 5 5
13 0.192 secunde OK. 5 5
14 0.288 secunde OK. 15 15
15 0.22 secunde OK. 20 20
Punctaj total 100

Cum funcționează evaluarea?

www.pbinfo.ro permite evaluarea a două tipuri de probleme:

 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unui program complet
 • probleme la care rezolvarea presupune scrierea unei secvențe de program - câteva instrucțiuni, o listă de declarații, una sau mai multe funcții, etc.

Problema Order face parte din prima categorie. Soluția propusă de tine va fi evaluată astfel:

 • Programul sursă este compilat folosind compilatorul corespunzător. Dacă în urma compilării se obțin erori sau avertismente, acestea sunt afișate în această pagină.
 • Dacă programul a fost compilat, executabilul obținut va fi rulat, furnizându-i-se unul sau mai multe seturi de date de intrare, în concordanță cu restricțiile specifice problemei. Pentru fiecare set de date se obține un anumit punctaj, în raport cu corectitudinea soluției tale.

Suma punctajelor acordate pe testele utilizate pentru verificare este 100. Astfel, soluția ta poate obține cel mult 100 de puncte, caz în care se poate considera corectă.