Lista de probleme 4

Filtrare

Dificultate

Operații intrare/ieșire


Etichete

Se dă un digraf (graf orientat) cu n noduri numerotate de la 1 la n. Graful componentelor tare conexe se obține astfel: se construiesc componentele tare conexe, apoi fiecare astfel de componentă devine nod în noul graf. Apoi din lista inițială de arce se păstrează în noul graf numai arcele care au extremitățile în componente tare conexe diferite. Să se afișeze listele de adiacență asociate noului digraf.

Se dă un graf orientat cu n noduri. Să se determine câte componente tare conexe are graful dat.

#1500 Nuclee

La cursul de comunicare organizat în vacanță, au participat N persoane, numerotate cu numere de ordine de la 1 la N. Fiecare persoană are la curs mai mulți prieteni apropiați, cărora le comunică orice informație imediat cum a aflat-o. Relaţiile de comunicare nu sunt bidirecţionale, cu alte cuvinte dacă persoana a îi transmite imediat informații persoanei b, nu este obligatoriu ca şi persoana b să transmită imediat informaţiile pe care le primeşte persoanei a.

Profesorul studiază relaţiile dintre participanţii la curs. El defineşte un nucleu de comunicare ca fiind un grup cu număr maxim de cursanţi cu proprietatea că oricare ar fi a şi b doi cursanţi din grup, dacă a primeşte o informaţie, aceasta va ajunge şi la cursantul b (direct sau prin intermediul altor cursanţi din grup).

Profesorul dorește să determine numărul de nuclee de comunicare existente la cursul său.

Cunoscând N, numărul de cursanţi, precum și prietenii fiecărui cursant, scrieţi un program care să determine numărul de nuclee de comunicare existente.

#2232 retea1

Pentru a testa o nouă topologie s-a construit o reţea de calculatoare în care fiecare calculator transmite informaţia unidirecţional către un singur calculator din reţea. Numim conexiune o pereche ordonată de calculatoare, nu neapărat distincte, în care primul este cel care trimite informaţia iar al doilea este cel care o recepţioneaza direct. Fiind dată o astfel de reţea şi conexiunile existente între calculatoarele care o alcătuiesc, să se determine submulţimea cu număr maxim de calculatoare-feed-back. Un calculator-feed-back are proprietatea că informația ce pleacă de la acesta ajunge, prin intermediul conexiunilor succesive, înapoi la calculatorul de la care a plecat.

Scrieţi un program care, pentru o reţea cu n calculatoare numerotate de la 1 la n şi conexiuni precizate, determină submulţimea cu număr maxim de calculatoare-feed-back.