07h3rw1s3 07h3rw1s3

07h3rw1s3

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 186 probleme până la 1000.
819 soluții trimise
814 soluții corecte
99.39 succes (%)