Matasa Alexandra

A22

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 50 probleme până la 250.
374 soluții trimise
209 soluții corecte
54.79 succes (%)