Sentes Aida Elena

AidaNightcore

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 190 probleme până la 500.
628 soluții trimise
365 soluții corecte
54.10 succes (%)