Vasilica Alexandru

AlexVa

Medalia acordată pentru 200 probleme rezolvate
încă 39 probleme până la 250.
530 soluții trimise
224 soluții corecte
40.81 succes (%)