Minjineanu Andreea

AndreeaMinji

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 4 probleme până la 100.
312 soluții trimise
101 soluții corecte
31.27 succes (%)