Georgescu Andrei

AndreiGeorgescu

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 10 probleme până la 50.
150 soluții trimise
40 soluții corecte
26.67 succes (%)