Budai Istvan

BIs

Medalia acordată pentru 50 probleme rezolvate
încă 44 probleme până la 100.
337 soluții trimise
86 soluții corecte
18.24 succes (%)