Bota Alex

BotaAlex

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 11 probleme până la 500.
1850 soluții trimise
874 soluții corecte
33.38 succes (%)