Bustan-Jeflea Stefania

Bustan_Stefania

Medalia acordată pentru 500 probleme rezolvate
încă 346 probleme până la 1000.
1725 soluții trimise
747 soluții corecte
40.07 succes (%)