Iancu Andrei - Cristian

Cookie20201

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 23 probleme până la 50.
66 soluții trimise
27 soluții corecte
40.91 succes (%)