Melinte Carmen

ElenaCarmen

Medalia acordată pentru 25 probleme rezolvate
încă 8 probleme până la 50.
75 soluții trimise
44 soluții corecte
57.53 succes (%)