ROTARIU EMANUEL

Emmy

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 174 probleme până la 500.
1238 soluții trimise
357 soluții corecte
27.01 succes (%)