E R

FsH

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 40 probleme până la 200.
316 soluții trimise
169 soluții corecte
52.12 succes (%)