Grigore Cristian

GrigoreCristian

Medalia acordată pentru 100 probleme rezolvate
încă 48 probleme până la 200.
590 soluții trimise
160 soluții corecte
26.12 succes (%)