Luput Alin

Luputalin

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 231 probleme până la 500.
517 soluții trimise
279 soluții corecte
53.06 succes (%)