Matteo Alexandru

Matteoverzotti

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 91 probleme până la 500.
1176 soluții trimise
453 soluții corecte
36.13 succes (%)