Mihai Nicoleta

MihaiBiancaNicoleta

Medalia acordată pentru 250 probleme rezolvate
încă 46 probleme până la 500.
1614 soluții trimise
519 soluții corecte
29.31 succes (%)